نقش اسید هیومیک در خاک

اسید هومیک می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک تحریک می شود، ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است. حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه شده که احتمالا دلیل افزایش محصول می باشد.
اسید هومیک جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالا نتیجه ای است از توانایی اسید هومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خاک های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولا کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند
.

مزایای استفاده از اسید هیومیک:
1-افزودن مواد آلی به خاک هایی با کمبود مواد آلی
2-افزایش قدرت ریشه
3-بهبود جذب مواد غذایی
4-افزایش سنتز کلروفیل
5-بهبود جوانه زنی بذر
6-افزایش نگهداری حاصلخیزی
7-تحریک فعالیت میکروبی مفید
8-حفظ سلامت گیاه و افزایش محصول (سیب زمینی، گندم، گوجه فرنگی، ذرت و چغندرها(
9-سالم و بی خطر بودن برای حیوانات، گیاهان و انسان
10-تحریک کننده هورمون ها و آنزیم های گیاهی
11-متوقف کننده بیماری ها، استرس گرمایی و صدمات سرما
12-افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی

مواد هیومیک پیچیده، مخلوط و با وزن مولکولی بالایی هستند که توسط واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی در طی فساد و دگرگونی بقایای گیاهی و میکروبی تشکیل شده اند.
مواد هیومیک از ترکیبات بسیار مهم خاک است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین اثرات مستقیم بر روی گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که مواد هیومیک حاوی اکسین یا مواد شبه اکسین می باشند. مواد هیومیک متابولیسم ثانویه گیاه را با افزایش جذب
CO2، سنتز ATP و تأثیر بر فتوسنتز راه می اندازند.
اسید هیومیک یک محرک زیستی است و می تواند برای چمن، درختان، درختچه ها، بوته ها، باغجه ها و حتی گیاهان آپارتمانی استفاده شود. هیومیک اسید یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب این عناصر به گیاه کرده، از آب شویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. به همین علت مصرف کودهای شیمیایی در خاک را می تواند به نصف کاهش دهد، در حالی که نتیجه بهتری برای کشاورز به بار آورد و در عین حال، تا حد زیادی از هزینه ی سرسام آور خرید کودهای شیمیایی و مسمومیت و سفتی خاک بکاهد
.
امروزه اسید هیومیک به رسمیت شناخته شده و افزایش استفاده از آن به دلیل اثرات سودمند آن در رشد و کشت محصولات (سبزی و غیر سبزی)، مرکبات، چمن، گل ها و بویژه در خاکهایی با کمبود مواد آلی. اسید هیومیک یک کود نیست، بطور مستقیم مواد غذایی را برای گیاه فراهم نمی کند، ولی یک مکملی برای کود است
.
هنگامی که اسید هیومیک به خاک رس اضافه می شود، باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشد و نمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری لازم برای حفظ آب را اضافه می کند، بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید
.

چگونه اسید هیومیک رشد گیاه را بهبود می بخشد؟
همانطور که در بالا ذکر شد، یکی از راه های بهبود رشد گیاه از طریق بهبود ساختار هر دو خاک شنی و رسی می باشد که اجازه رشد و نمو بهتر ریشه را می دهد. رشد گیاه نیز توسط توانایی گیاه به جذب و دریافت مواد غذایی بیشتر بهبود می یابد. اسید هیومیک به ویژه در آزاد سازی مواد غذایی در خاک مفید است، به طوری که آنها را در دسترس گیاه قرار می دهد. برای مثال اگر یک مولکول آلومینیوم به فسفر باند شده باشد، اسید هیومیک آنها را جدا کرده و فسفر را در دسترس گیاه قرار می دهد. اسید هیومیک به ویژه در تواناییش برای کلات کردن ریزمغذی ها جهت افزایش دسترسی زیستی عناصر توسط گیاه اهمیت دارد
.
اسید هیومیک اصطلاحی تجاری است که اغلب، برای اشاره به ترکیب اسید هیومیک و اسید فولیک که بطور طبیعی در رسوبات رخ می دهد، استفاده می شود. اسید هیومیک در میان اکثر مواد بیوشیمیایی فعال در خاک می باشد
.

اسید هیومیک چگونه بر فعالیت میکروبی اثر می گذارد و نقش آن چیست؟
فعالیت های میکروبی مفید در خاک برای پایداری هر خاک و رشد گیاه بسیار مهم هستند. اسید هیومیک فعالیت های میکروبی را تحریک می کند توسط فراهم کردن میکروب های بومی با یک منبع کربن برای غذا، بنابراین رشد و فعالیتشان بیشتر می شود. میکروب های خاک مسئول محلول سازی مواد غذایی حیاتی مثل فسفر هستند که می تواند توسط اسید هیومیک جذب شده و سپس قابل دسترس برای گیاه شود
. علاوه بر این، میکروب ها مسئول ادامه توسعه هوموس در خاک هستند که آن را می شکنند و مواد آلی را بطور کامل تجزیه نمی کنند. این تولید درجا هوموس بطور طبیعی ادامه می یابد و به اسید هیومیک پایه و فوایدش اضافه می شود.
اسید هیومیک همچنین تولید ترکیبات آنتی اکسیدانتی را در گیاهان افزایش می دهد و رادیکال های آزاد را می کاهد. مولکول های رادیکال آزاد نتیجه ای هستند از استرس هایی مثل خشکی، گرما، نور ماوراء بنفش و استفاده از علفکش
. رادیکال های آزاد مخرب هستند، زیرا آنها عوامل اکسید کننده قوی هستند که به لیپیدها، پروتئین ها و DNA داخل سلول های گیاهی صدمه می زنند. آنتی اکسیدانت ها متابولیت ها و آنزیم هایی هستند که رادیکال های آزاد را از بین برده و گیاهان را در برابر صدمات حفظ می کنند. آنها شامل مواد محلول در چربی هستند، مثل ویتامین E و بتا کاروتن و مواد محلول در آب مثل ویتامین C و آنزیم های مختلف.
آزمایشات انجام شده بر روی محصولات مختلف نشان داده که، اسید هیومیک رشد گیاه را به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش می دهد. توضیح اصلی این است که اسید هیومیک می تواند رشد گیاه را تحریک کند، مثل حضور ویتامین ها، آمینو اسیدها، جیبرلین و اکسین (مانند مواد القاء کننده رشد در مواد آلی). اسید هیومیک نفوذ پذیری غشاء سلول را افزایش داده که در افزایش جذب آب و دیگر عناصر غذایی نتیجه می دهد. سیباندا و یانگ (
۱۹۸۶) گزارش کرده اند که اثر اسید هیومیک بر رشد گیاه بیشتر از دیگر منابع بود. میشر از آزمایشاتش نتیجه گرفت که وزن تر و وزن خشک محصول جو بطور معنی داری با کاربرد ۱۰۰ میلی گرم اسید هیومیک در هر گلدان افزایش یافت. اسید هیومیک اثر معنی داری بر جذب نیتروژن و فسفر داشت.
اسیدهای هیومیک شامل مخلوطی از اسیدهای آلی محلول در چربی ضعیف (زنجیره های کربن) و آروماتیک (حلقه های کربن) می باشد که تحت شرایط اسیدی در آب محلول نیستند، ولی تحت شرایط قلیایی در آب محلولند. اسید هیومیک شامل قسمتی از مواد هیومیکی هستند که از محلول های آبی وقتی که
pH زیر ۲ کاهش می یابد رسوب می کنند.
انرژی متابولیسم سریع شده و محتوی کلروپلاست برگ گیاه، با حضور مواد هیومیک افزایش می یابد. هنگامی که اسید هیومیک و فولویک اسید بر روی برگ گیاه به کار می رود، محتوی کلروفیل برگ افزایش می یابد. افزایش محتوی کلروفیل با جذب اکسیژن وابسته است. اسیدهای آلی مثل
HA و FA غلظت mRNA را در سلول های گیاهی افزایش می دهند. فعالسازی چندین فرآیند بیوشیمیایی منجر به افزایش سنتز آنزیم ها و افزایش محتوی پروتئین ها در برگ ها می شود. در طی این تغییرات متابولیکی یک افزایش در غلظت چندین آنزیم مشخص شده است. بعضی از این آنزیم ها عبارتند از: کاتالاز، پروکسیداز، دی فنول اکسیداز، پلی فنول اکسیداز و اینورتاز. این آنزیم ها در تشکیل پروتئین های ساختاری و حامل شرکت می کنند.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

شیمی پرتو گستر صدرا

شماره های تماس :

011-32300801

011-32300802

09120121657

09111182267

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x